Tjekkiske koruna (CZK)

Hovedvalutaer og nordiske mod Tjekkiske koruna

100 Amerikanske Dollar (USD/CZK)

Kursudvikling for amerikanske dollar mod tjekkiske koruna siden 24.10.2019

Tjekkiske Koruna er overordnet set styrket overfor Amerikanske Dollar, som er faldet 0,3% gennem perioden fra 24.10.2019.

I tidsrummet er der registreret 253 dagskurser (kun på bankdage) for valutakrydset USD/CZK med en gennemsnitskurs for 100 Amerikanske Dollar på CZK 2337,16.

Valutakursen har varieret noget i perioden. Standardafvigelsen er på CZK 97,14, hvilket tilsvarer 4,2%.

Den aktuelle kurs på Amerikanske Dollar ligger 43,454 point (-1,9%) under gennemsnitskursen for tidsrummet.

Laveste kurs (2187,87) er registreret 01.09.2020, og den højeste kurs i perioden er registreret 24.03.2020, hvor prisen på 100 Amerikanske Dollar er 2564,60 Tjekkiske Koruna. Forskellen mellem højeste og laveste kurs tilsvarer et fald på 14,7%.

Valutakurser mod Tjekkiske koruna, alfabetisk

Valuta
CZK 21.10.20
+/-%
2293,71
-0,5%
1624,63
0,2%
411,16
-0,1%
2995,46
0,5%
1389,97
-0,2%
1747,44
0,0%
365,23
-0,2%
2718,50
-0,2%
47,246
-0,5%
295,96
-0,5%
31,113
-0,8%
0,1568
0,0%
16,516
-0,5%
677,25
-0,7%
21,876
0,2%
344,64
-0,1%
358,85
-0,1%
553,50
-0,4%
109,02
0,2%
1520,84
0,6%
248,68
0,2%
594,34
0,0%
557,55
-0,2%
29,74
0,5%
2537,10
-0,1%
1691,98
-0,4%
262,29
0,0%
139,86
0,3%
2,024
0,1%
73,42
-0,3%
292,05
0,1%
7,468
0,3%