Indiske rupee (INR)

Hovedvalutaer og nordiske mod Indiske rupee

100 Amerikanske Dollar (USD/INR)

Kursudvikling for amerikanske dollar mod indiske rupee siden 22.05.2019

Indiske Rupee er overordnet set svækket overfor Amerikanske Dollar, som er steget 2,9% gennem perioden fra 22.05.2019.

I tidsrummet er der registreret 132 dagskurser (kun på bankdage) for valutakrydset USD/INR med en gennemsnitskurs for 100 Amerikanske Dollar på INR 7044,0.

Valutakursen har varieret lidt i perioden. Standardafvigelsen er på INR 111,94, hvilket tilsvarer 1,6%.

Den aktuelle kurs på Amerikanske Dollar ligger 130,07 point (1,8%) over gennemsnitskursen for tidsrummet.

Laveste kurs (6836,5) er registreret 11.07.2019, og den højeste kurs i perioden er registreret 03.09.2019, hvor prisen på 100 Amerikanske Dollar er 7241,2 Indiske Rupee. Forskellen mellem laveste og højeste valutakurs er en stigning på 5,9%.

Valutakurser mod Indiske rupee, alfabetisk

Valuta
INR 21.11.19
+/-%
7174,1
-0,1%
4886,84
-0,2%
1712,86
0,1%
9300,9
0,4%
4068,28
0,2%
5391,1
-0,1%
1064,70
0,2%
7956,8
0,2%
141,03
-0,1%
917,32
0,0%
0,5092
0,0%
58,377
-0,1%
2076,99
0,5%
66,05
-0,2%
1020,97
0,0%
1069,53
0,2%
1720,60
-0,2%
368,97
-0,2%
4615,55
0,1%
787,66
0,6%
1851,70
0,1%
1664,14
0,2%
112,64
0,4%
7234,7
0,0%
5270,1
-0,1%
746,64
0,5%
489,21
0,8%
6,106
-0,5%
237,51
-0,2%
311,78
0,3%
1261,03
0,0%
23,84
0,1%