Indonesiske rupiah (IDR)

Hovedvalutaer og nordiske mod Indonesiske rupiah

100 Amerikanske Dollar (USD/IDR)

Kursudvikling for amerikanske dollar mod indonesiske rupiah siden 05.04.2019

Indonesiske Rupiah er overordnet set svækket overfor Amerikanske Dollar, som er steget 17,4% gennem perioden fra 05.04.2019.

I tidsrummet er der registreret 254 dagskurser (kun på bankdage) for valutakrydset USD/IDR med en gennemsnitskurs for 100 Amerikanske Dollar på IDR 1420783.

Valutakursen har varieret noget i perioden. Standardafvigelsen er på IDR 52929, hvilket tilsvarer 3,7%.

Den aktuelle kurs på Amerikanske Dollar ligger 240662 point (16,9%) over gennemsnitskursen for tidsrummet.

Laveste kurs (1359575) er registreret 24.01.2020, og den højeste kurs i perioden er registreret 01.04.2020, hvor prisen på 100 Amerikanske Dollar er 1667850 Indonesiske Rupiah. Forskellen mellem laveste og højeste valutakurs er en stigning på 22,7%.

Valutakurser mod Indonesiske rupiah, alfabetisk

Valuta
IDR 03.04.20
+/-%
1661445
-0,3%
995261
-1,5%
314954
-1,1%
2039690
-1,5%
916182
-1,4%
1171232
-0,4%
239911
-1,4%
1791868
-1,4%
32695
-0,1%
214274
-0,3%
21795
0,0%
11508
-1,6%
456329
-0,1%
15302
-1,4%
234305
-0,2%
234845
-1,4%
381200
-0,3%
67498
-1,5%
972626
-1,6%
159096
-1,6%
391537
-1,5%
370933
-1,3%
21639
2,3%
1698936
-1,3%
1156865
-0,5%
163611
-1,6%
88425
-1,8%
1344,42
-0,8%
50332
-0,4%
65067
-1,3%
247852
-0,9%
4907,21
-1,7%